Uważam, że warunkiem witaminizacji jest wprowadzenie do programu nauki przedmiotu o dobroczynnym działaniu witamin. Przedmioty te winny trwać całe studia, być rygorystycznie egzekwowane i zakończone egzaminem. Nawet bardziej surowym niż egzamin z anatomii, później w praktyce specjalisty bez większego znaczenia. Trzeba również adeptów uczyć, że ich obowiązkiem jest szerzenie oświaty zdrowotnej, dotrzymującej kroku postępowi wiedzy. Powołań, niestety, spotyka się coraz mniej wśród studentów. Nasza medycyna staje się rzemiosłem, źródłem prestiżu. Rzadko kiedy radości najwyższej, jakiej człowiek może doświadczyć w swoim życiu - uwalniania innych od cierpienia Czy nie sądzi pan profesor, że brakuje takiego przedmiotu na studiach?. Trafiła pani w sedno. Wszyscy my zabiegamy o inne źródła dochodu, przemęczeni, nisko opłacani nie mamy ani czasu, ani sił psychicznych na dokształcanie się. A co gorszą nie mamy dostępu do współczesnej, zagranicznej literatury tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Na naszych oczach profesor przekształcił się w działacza gospodarczego, który pertraktuje z przedsiębiorstwami, producentami. Dlaczego w ostatnich latach zajął się pan z taką żarliwością ekologią? Chcąc poznać człowieka w zdrowiu i w chorobie, musimy poznać przede wszystkim środowisko, w którym on żyje. Nie rozwodząc się nad istotą podkreślę, że poznanie ciała będącego elementem danej struktury jest możliwe przede wszystkim przez poznanie całości tej struktury. Pewne choroby występują w określonych rejonach geograficznych. W ciągu trzydziestu lat mojej półwiecznej działalności szczególną uwagę poświęciłem witaminie C. Nasila się ona zwłaszcza na przestrzeniach położonych powyżej równoleżnika. Rzadziej występuje w pobliżu równika. Na wyspie Barbados nie notowano jej dotychczas. A ponadto choroby cywilizacyjne - zawały, nowotwory, nerwice, stany alergiczne. Nauka musi poszukiwać wiedzy o człowieku, idąc w takim kierunku, aby filogenetyczny łańcuch rodów ludzkich przetrwał. Badania uczonych radzieckich i amerykańskich dowiodły że populacje zamieszkujące Gruzję i stan Minnesota dożywają nawet ponad stu lat w pełnej sprawności. Natomiast w Finlandii i na Florydzie choroby cywilizacyjne są coraz częstsze. I wiemy, że ich większość wynika z zaburzeń ekologicznych. Musimy zająć się profilaktyką. Winniśmy ludziom na całym globie zapewnić czyste powietrze, czystą wodę, prawidłowe pożywienie, a także ochronę najwyżej wyewoluowanej materii - mózgu, już od chwili poczęcia. Ludzie nauki muszą poznać warunki decydujące o równowadze między człowiekiem a środowiskiem po to, aby dostrzeżone anomalie na czas eliminować. Żyjemy w kryzysie braku odpowiednich przedmiotów na studiach. Przemysły: alkoholowy i tytoniowy nastawione są na interes ekonomiczny. Niektóre społeczności świata pragną osiągnąć dobrobyt kosztem innych o tym studenci nie rozmawiają. Wyposażeni jesteśmy w tkankę rodzącą myśli. To wspaniałe. Ale te myśli powinny być bogate mądrością potężniejszą niż siła wolna od skrupułów etycznych. Wtedy mamy szansę zbliżyć się do wrót utraconego raju. Wierzy pan profesor, że mądrość będzie silniejsza niż brak skrupułów? Jestem racjonalistą i widzę ogrom dobra i zła. Witamina C Molecul przedłużone długie uwalnianie

Choroba mężczyzn

Choroby cywilizacyjne a magnez

długie

działanie

Katar Witamina C

Nadciśnienie

Nerwobóle

Nos Katar

Przedłużone

Przedmiot na studiach

Uwalnianie

Witamina

Zdrowe Produkty

Mapa Strony


SOCIAL MEDIA
facebook twitter